ip adresim


İp Adresim

İp Adresim

Bu adres ile bilgisayar ağlarına bağlanan bilgisayarların veya cihazların birbirlerine veri yollamak için kullandıkları adrestir. İp adresim ile İnternet’e bağlanan her bilgisayara ise bir ip adresi atanır...
İnternet, Yazılım21 Ağustos 2017